+381 60 3434 468 panorama.visnjica@gmail.com

O nama

Razmatranje eminentnih i zdravstvenih potreba budućeg korisnika je prvi korak ka pronalaženju najboljeg doma. Srodnici često pretpostavljaju da znaju šta je najbolje za njihove voljene, ali je ključno razgovarati sa njima o njihovim željama i potrebama. Ovakav vid komunikacije se obavlja u domu jer se na taj način poštuje njihovo dostojanstvo i autonomija. Aktivno slušanje je nužan element koji je nama važan jer nam to omogućava da bolje razumemo njihove misli i osećanja.

Za prilagođavanje novom okruženju korisniku je potrebno vreme. Uz našu stručnost, podršku i strpljenje, stvaramo pozitivnu atmosferu i mogućnost da slobodno izraze svoja osećanja. Poštovanjem želja korisnika, njihovih potreba za samostalnošću i nezavisnošću, kao i ohrabrivanjem i podsticanjem korisnika, negujemo pozitivan pristup kojem težimo u domu. Svaki korisnik ima jedinstvene potrebe te se u te svrhe obezbeđuju i rade individualni planovi koji se prilagođavaju svakom korisniku pojedinačno. Dom pruža različite nivoe podrške u zavisnosti od njihovih potreba i kapaciteta.

UVEK TU ZA VAS!

Adresa

Draginje Adamović 10d,
BEOGRAD